Tổ chức Lớp tập huấn Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng tại Đà Nẵng

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group đã được chọn là đơn vị tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng" trong hai ngày 12-13/5. Lớp tập huấn nhằm củng cố và nhân rộng mô hình đào tạo POHE trong phạm vi 8 trường đã tham gia dự án và các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI ĐÀ NẴNGToàn cảnh lớp tập huấn

Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) là giáo dục đại học đặt mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghiệp của Việt Nam. Trong xu hướng hội nhập quốc tế, nhu cầu nguồn lao động đòi hỏi không chỉ có kiến thức chung mà phải có kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành, tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp. Để đáp ứng đỏi hỏi này, một trong những nội dung chú trọng của phát triển giáo dục Đại học Việt Nam là giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục Đại học nói chung.

Tuy nhiên, đòi hỏi tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực với kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động vẫn còn rất lớn. Với dự án POHE, sẽ giúp giáo dục Đại học Việt Nam thông qua việc phát triển một số chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên giáo dục đại học định hướng ứng dụng.

Tại lớp tập huấn này, học viên được tìm hiểu về giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam; Tập huấn bồi dưỡng về kỹ thuật phát triển và thực hiện chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy chương trình định hướng ứng dụng. Sau các bài trình bày của giảng viên, các đại biểu đã tham gia làm bài tập nhóm và tranh luận sôi nổi. Sau đây là một số hình ảnh tại lớp tập huấn được Hòa Bình Group ghi lại:

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group đã được chọn là đơn vị tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng" trong hai ngày 12-13/5. Lớp tập huấn nhằm củng cố và nhân rộng mô hình đào tạo POHE trong phạm vi 8 trường đã tham gia dự án và các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group đã được chọn là đơn vị tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng" trong hai ngày 12-13/5. Lớp tập huấn nhằm củng cố và nhân rộng mô hình đào tạo POHE trong phạm vi 8 trường đã tham gia dự án và các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group đã được chọn là đơn vị tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng" trong hai ngày 12-13/5. Lớp tập huấn nhằm củng cố và nhân rộng mô hình đào tạo POHE trong phạm vi 8 trường đã tham gia dự án và các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group đã được chọn là đơn vị tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng" trong hai ngày 12-13/5. Lớp tập huấn nhằm củng cố và nhân rộng mô hình đào tạo POHE trong phạm vi 8 trường đã tham gia dự án và các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG

 

Chia sẻ bài viết này: