Tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Hội thảo tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng chống tội phạm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group hân hạnh là đơn vị thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn tại Sapa. Tập huấn liên ngành phòng, chống mua bán người diễn ra từ 6-9/6/2016 với các chủ đề phòng chống tội phạm mua bán người, kỹ năng nhận diện, sàng lọc và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công ty Hòa Bình Group cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn trọn gói tại mọi tỉnh, thành của Việt Nam với đội ngũ chuyên viên phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện lâu năm và tận tâm. Để được tư vấn chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0913.311.911 (Ms. Hoàng Lan) hoặc truy cập và gửi yêu cầu tại website www.hoabinh-group.com

Chia sẻ bài viết này: