Tổ chức hội nghị tập huấn tại Đà Lạt cho Hội Nhà Báo

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số""Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.Công tác chuẩn bị hội trường và lắp đặt các thiết bị hội nghị

Hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" có sự tham gia của lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí từ cấp phòng trở lên của 12 đài truyền hình khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Kon Tum, Bình Dương, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Lớp tập huấn do giảng viên người Anh - ông David Brewer - nhà tư vấn về chiến lược truyền thông giảng dạy về các phương thức tiếp cận và chiến lược quản lý cho các phóng viên và quản lý của các đài truyền hình trong thời kỳ kỷ nguyên số hiện nay.

Tiếp đó từ ngày 27-29/04, ông David Brewer chủ trì lớp tập huấn "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" cho hơn 20 nhà báo là các phóng viên, biên tập viên của 11 đài truyền hình khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các học viên được giới thiệu và hướng dẫn khai thác nhiều thông tin từ một câu chuyện qua việc tận dụng các công cụ miễn phí trên Internet để đưa ra những chiến lược truyền thông xã hội tốt nhất.

Một số hình ảnh được ghi lại tại hai hội nghị tập huấn:

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

Chương trình hội nghị tập huấn "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" và "Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số" tại Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 4 được thực hiện thành công bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group.

 

Chia sẻ bài viết này: