Các hội nghị hội thảo đã diễn ra

Hội nghị tại nước ngoài

Standard Post with Image

Hoabinhtourist & Convention hỗ trợ hội thảo cho Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

Những năm qua số người mắc bệnh dại đang ngày càng tăng, trước tình hình đó ngày 21/07/2015 dưới sự kết hợp tổ chức giữa Cục thú y và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc và tại khách sạn Asean Chùa Bộc đã diễn ra buổi hội thảo “Xây dựng chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại tại Việt Nam giai đoạn 2016 -2020”. Hoabinhtourist & Convention đơn vị hỗ trợ thành công chương trình này.

Chi tiết
Standard Post with Image

Hội thảo quốc tế UNCLOS chia sẻ tiếp cận của các nước Châu Âu và Châu Á

Trước tình hình căng thẳng về vấn đề biển và công ước về luật biển thì “Hội thảo quốc tế các vấn đề biển và công ước liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) chia sẻ cách tiếp cận của Châu Âu và châu Á về các luật tranh chấp lãnh thổ” đã được Học Viện Ngoại Giao phối hợp với Liên minh Châu Âu thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Đối Thoại Chiến Lược EU Việt Nam tổ chức vào ngày 4-5/06/2015 tại Hạ Long. Hoabinhtourist & Convention đơn vị hỗ trợ hậu cần cho hội thảo quốc tế này.

Chi tiết