Địa điểm tổ chức hội nghị sự kiện tại Nha Trang - Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa

Tên đầy đủ: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ NHÀ KHÁCH TỈNH KHÁNH HÒA

Địa điểm: 46 Trần Phú, Lộc thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Hòa Bình Group tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong hai ngày 30-31/05/2016 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ NHÀ KHÁCH TỈNH KHÁNH HÒA

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SỰ KIỆN TẠI NHA TRANG - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SỰ KIỆN TẠI NHA TRANG - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SỰ KIỆN TẠI NHA TRANG - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH KHÁNH HÒA

Chia sẻ bài viết này: