TIN HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Image

Cho thuê thiết bị hội nghị tại khách sạn Reverie Saigon

Hòa Bình Group cho thuê thiết bị phục vụ Hội thảo Triển vọng kinh tế Việt Nam - Cơ hội nào cho doanh nghiệp diễn ra vào ngày 17/5/2016 tại khách sạn Reverie Saigon.

MỘT SỐ VIDEO TIÊU BIỂU CỦA HÒA BÌNH GROUP

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SỰ KIỆN|CHO THUÊ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG|TỔ CHỨC DU LỊCH - TEAMBUILDING|TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ|GALA DINNER SỰ KIỆN CUỐI NĂM|...VÀ NHIÊU DỊCH VỤ KHÁC